*****เวลาข่าวจาก eClassNet
eClassNet Keys Feature
....นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เพียบพร้อมด้วยความรู้ ความสามารถ เป็นผู้มีกริยามารยาทงดงาม...น่ายกย่อง..

Click ที่นี่เล่นเกม ฝึกคิด กับ e-ClassNet เป็นระบบจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่ช่วยให้ผู้สอนสามารถจัดสถานการณ์ต่างๆ ตามความสนใจของผู้เรียน เกิดความยืดหยุ่นในการเรียนรู้ (Flexible Learning)...


Click ที่นี่ขยายใหญ่

 

ภาพกิจกรรม (Click ที่รูปเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 

:: ค้นหาสถาบันระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ::
:: เขตตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ::
แวะเยี่ยมชมเวบไซต์ของ
ระดับอุมศึกษาทั่วประเทศ
 


Copyright ©2000-5: Santi Wijakkanalan, Khon Kaen University
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทรศัพท์: 1358 ,043-343452-3, 043-343453 ต่อ 111
VoIP: 6322
โทรสาร: 043-343454
E-mail: san@kku.ac.th