รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1
M101
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2
241304-04
3
CI11504
4
ED252004
5
OT2132
6
s14102
7
T21102
8
ทรง502
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
9
ED251001
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2558
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
10
ศ23102
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2558
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
11
121215
12
201700_1
13
237111
14
ว31121
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2557
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
15
237218
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2556
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
16
232906
17
238221
18
ง30241
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2556
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
19
232712
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2555
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
20
232713
21
32102_5/3
22
32102_5/6
23
ง22102/2
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2555
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
24
011
25
237211-1
26
237401-1
27
237723
28
241203-1
29
273273
30
ง21102
31
ศกว.ง33241(6/6)
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2554
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
32
232712
33
พลอ21101
34
อ31101
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2554
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
35
ง 31241
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2553
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
36
ง20248
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2553
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
37
ED003533
38
ED103509
39
ง0001
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 3 ประจำปี 2552
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
40
212731
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2552
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
41
1232
42
31104
43
Com333
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2552
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
44
212700sec1
45
235100
46
com1234
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 3 ประจำปี 2551
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
47
HI123
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2551
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
48
230377
49
230508
50
40204
51
com072
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2551
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
52
ศศค101
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2550
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
53
123456
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2550
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
54
237111
55
IT-8000
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2549
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
56
1331
57
230301_1
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2549
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
58
8006101
59
ส41101
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2548
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
60
1001
61
213111_04
62
4311
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2548
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
63
215322
64
230101
65
401
66
432514
67
6148
68
963419
69
ว42243
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2547
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
70
11.101
71
3111
72
801021
73
901004
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2547
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
74
12
75
211322
76
215262
77
311203
78
375411
79
512334
80
801011
81
8011024
82
80244
83
963314
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2546
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
84
123456
85
213462
86
215241
87
215312
88
311244
89
368581
90
569303
91
712313
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2546
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
92
0
93
111111
94
21
95
214452
96
215151
97
215290
98
30001601
99
311244
100
312106
101
312823
102
34103
103
411101
104
5102
105
999789
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 0 ประจำปี 2546
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
106
123
107
999333
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 3 ประจำปี 2545
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
108
9999
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2545
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
109
117444
110
516707
111
611311
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2545
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
112
222333
113
411462
114
567000
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 0 ประจำปี 2545
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
115
214410
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 3 ประจำปี 2544
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
116
567000
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2544
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
117
36
118
567201
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2544
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
119
2123002
120
ว31161

eClassNet เป็นระบบการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
สำหรับคณาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้สนใจทั่วไป
หากผู้สนใจระบบการเรียนการสอน กรุณาติดต่อ webmaster
E-mail: san@kku.ac.th