รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 3 ประจำปี 2561
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1
ENG101
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2
E211102
3
Nu101
4
s14101
5
T21102
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
6
ED251001
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2558
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
7
ศ23102
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2558
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
8
121215
9
201700_1
10
237111
11
ว31121
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2557
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
12
237218
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2556
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
13
232906
14
238221
15
ง30241
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2556
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
16
232712
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2555
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
17
232713
18
32102_5/3
19
32102_5/6
20
ง22102/2
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2555
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
21
011
22
237211-1
23
237401-1
24
237723
25
241203-1
26
273273
27
ง21102
28
ศกว.ง33241(6/6)
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2554
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
29
232712
30
พลอ21101
31
อ31101
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2554
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
32
ง 31241
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2553
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
33
ง20248
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2553
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
34
ED003533
35
ED103509
36
ง0001
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 3 ประจำปี 2552
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
37
212731
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2552
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
38
1232
39
31104
40
Com333
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2552
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
41
212700sec1
42
235100
43
com1234
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 3 ประจำปี 2551
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
44
HI123
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2551
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
45
230377
46
230508
47
40204
48
com072
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2551
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
49
ศศค101
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2550
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
50
123456
51
483050322-2
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2550
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
52
237111
53
IT-8000
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2549
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
54
1331
55
230301_1
56
230301_4
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2549
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
57
8006101
58
ส41101
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2548
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
59
1001
60
213111_04
61
4311
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2548
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
62
215322
63
230101
64
401
65
432514
66
6148
67
963419
68
ว42243
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2547
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
69
11.101
70
3111
71
801021
72
901004
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2547
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
73
12
74
211322
75
215262
76
311203
77
375411
78
512334
79
801011
80
8011024
81
80244
82
963314
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2546
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
83
123456
84
213462
85
215241
86
215312
87
311244
88
368581
89
569303
90
712313
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2546
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
91
0
92
111111
93
21
94
214452
95
215151
96
215290
97
30001601
98
311244
99
312106
100
312823
101
34103
102
411101
103
5102
104
999789
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 0 ประจำปี 2546
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
105
123
106
999333
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 3 ประจำปี 2545
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
107
9999
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2545
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
108
117444
109
516707
110
611311
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2545
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
111
222333
112
411462
113
567000
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 0 ประจำปี 2545
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
114
214410
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 3 ประจำปี 2544
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
115
567000
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2544
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
116
36
117
567201
รายวิชาที่เปิดสอน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2544
ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
118
2123002
119
ว31161

eClassNet เป็นระบบการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
สำหรับคณาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้สนใจทั่วไป
หากผู้สนใจระบบการเรียนการสอน กรุณาติดต่อ webmaster
E-mail: san@kku.ac.th