ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่าน เข้าสู่ระบบการเรียนการสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรุณาป้อนข้อมูลตามที่กำหนด และเมื่อท่านลงทะเบียนแล้ว จะได้รับการตรวจสอบจากผู้ดูแลระบบ ซึ่งท่านจะได้รับการติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการใช้ระบบการเรียนการสอนบนเครือข่ายต่อไป

อนึ่ง ท่านสามารถศึกษาแนวคิดการจัดระบบการเรียนการสอน รวมทั้งวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ โดย [Click ที่นี่]

   สมัครสมาชิก .............การสมัครสมาชิกนี้สำหรับ "ผู้สอน" ที่ต้องการเปิดรายวิชาบนเครือข่ายเท่านั้น .............
   ข้อมูลส่วนตัว ( * จะต้องกรอกให้ครบ นะครับ)
ตำแหน่ง
*
ชื่อ
*
นามสกุล
*
ที่อยู่
รหัสไปรษณีย์
*
หมายเลขโทรศัพท์
* หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หรือโทรศัพท์มือถือ
เพศ
ชาย หญิง *
วันเกิด
กรุณากรอกเป็น ปี พ.ศ. ที่เกิด
สังกัดภาควิชา/ สาขาวิชา
*
คณะ
(รายวิชาของท่าน จะถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่นี้) *
สังกัดสถาบัน
*
   ข้อมูลสมาชิก
ชื่อสมาชิก
(User name) * ชื่อสมาชิกต้องมีความยาวอย่างน้อย 3 ตัวอักษร ต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษร a-z เท่านั้น ใช้ได้เฉพาะตัวอักษร a-z, 0-9 เท่านั้น ห้ามมีช่องว่างในชื่ออย่างเด็ดขาด
รหัสผ่าน
(Password) * ความยาวอย่างน้อย 4 ตัวอักษร แต่ไม่เกิน 30 ตัวอักษร ควรใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ (a-z, A-Z), ตัวเลข (0-9) และตัวอักษรพิเศษอื่น ๆ ($, #, @, !, %, &, *, +, -) รวมกันเพื่อให้คนอื่นคาดเดาได้ยาก
ยืนยันรหัสผ่าน
*
E-mail
* สำคัญมาก ระบบจะติดต่อท่านผ่านอีเมล์นี้ กรุณาป้อนให้ถูกต้อง
ภาพถ่าย

(ภาพถ่ายขนาดไม่เกิน 3x4 ซม. จะเหมาะสม เป็น File ประเภท Gif,Jpeg)