*****เวลาข่าวจาก eClassNet
eClassNet Keys Feature
....แหล่งเรียนรู้แบบเปิด ...


KKU Learning Resourse: KKU OER
Click ที่นี่เข้าสู่แหล่งเรียนรู้...(อยู่ระหว่างการทดสอบระบบ)...


Click ที่นี่ขยายใหญ่

 

ภาพกิจกรรม (Click ที่รูปเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 

:: ค้นหาสถาบันระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ::
:: เขตตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ::
แวะเยี่ยมชมเวบไซต์ของ
ระดับอุมศึกษาทั่วประเทศ
 


Copyright ©2000-5: Santi Wijakkanalan, Khon Kaen University
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทรศัพท์: 1358 ,043-343452-3, 043-343453 ต่อ 111
VoIP: 6322
โทรสาร: 043-343454
E-mail: san@kku.ac.th