2. ระบบครูผู้สอน


•  เอกสารต้นแบบ Presentation

เป็นระบบที่ช่วยให้ผู้สอนพัฒนาเนื้อหาสาระได้ด้วยตนเอง ซึ่งสามารถใช้ได้เฉพาะผู้สอนที่ได้รับอนุญาตใช้ระบบ eClassNet เท่านั้น และ Template สำหรับเอกสารนำเสนอ จะเป็นการใช้ Template แบบ PowerPoint ซึ่งผู้สอนสามารถนำ Template นี้ไปประยุกต์ใช้ในการนำเสนอเนื้อหาได้ โดยมีให้เลือกหลายรูปแบบ

ขั้นตอนมีดังนี้

 

กล่องข้อความ: 1.	Click Menu: เอกสารต้นแบบ Presentation 2.	เลือกรายการ ระบบ Template สำหรับเอกสารนำเสนอ 3.	Click: View สำหรับดูภาพเอกสารแม่แบบ 4.	Click: Download เพื่อนำเอกสารมาปรับปรุงแก้ไขตามต้องการ 5.	เมื่อปรับปรุง-แก้ไขแล้ว หากต้องการนำไปใช้ในระบบ E-Saan ClassNet ก็ใช้โปรแกรม FTP เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ระบบได้

•  เอกสารต้นแบบ HTML

เป็น Template สำหรับสื่อ HTML โดยมีตัวอย่างให้เลือกหลายรูปแบบ ซึ่งผู้ใช้สามารถนำไปประยุกต์ได้โดยการปรับแก้เนื้อหาสาระ และรูปภาพ ได้ตามที่ต้องการ

ผู้ที่ใช้ระบบนี้จะต้องมีความรู้พื้นฐานในการสร้าง Web page ในระดับดีพอใช้ ซึ่งเมื่อสร้างเอกสารเสร็จแล้วจะต้องสามารถนำไปเก็บบนเครื่องแม่ข่ายได้ โดยการใช้ระบบโปรแกรม FTP ของ eClassNet

ขั้นตอนมีดังนี้

กล่องข้อความ: 1.	Click Menu: เอกสารต้นแบบ HTML 2.	เลือกรายการ ระบบ Template สำหรับสื่อ HTML 3.	เลือกระบบ Template โดยวิธีการแก้ไขเนื้อหาและรูปภาพด้วยตนเอง 4.	Click: View สำหรับดูภาพเอกสารแม่แบบ 5.	Click: Download เพื่อนำเอกสารมาปรับปรุงแก้ไขตามต้องการ 6.	เมื่อปรับปรุง-แก้ไขแล้ว หากต้องการนำไปใช้ในระบบ E-Saan ClassNet ก็ใช้โปรแกรม FTP เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ระบบได้ หรือนำไปประกอบกับ File ประเภท HTML ต่อไปได้