2. ระบบครูผู้สอน


••  Web Editor & File Manager

ระบบการสร้าง Webpage โดยใช้ Web Editor จะช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่มีทักษะในการสร้าง Web Page สามารถสร้าง Web Page ได้ด้วยตนเอง และเมื่อสร้างเสร็จแล้ว สามารถปรับแก้ไขได้ รวมทั้ง File ข้อมูลจะถูกเก็บไว้บนเครื่องแม่ข่ายในพื้นที่ของตนเอง ทันที

การนำเอกสารที่สร้างเสร็จแล้วนำไปใช้ เพียงแต่ทราบ URL และนำไปใช้ในการ Link กับรายการอื่นๆ ต่อไป

ขั้นตอนมีดังนี้

 

กล่องข้อความ: 1.	Click Menu: Web Editor & File Manager  2.	จะปรากฏเครื่องมือที่ใช้ในการสร้าง HTML ที่ง่ายต่อ  การพัฒนางาน  3.	เมื่อสร้างเสร็จแล้ว Click: save  4.	ระบบจะบันทึกแฟ้มข้อมูลและแสดง URL ให้ทราบ โดยการจัดเก็บไว้บนพื้นที่ของผู้สอน บนเครื่องแม่ข่าย E-Saan ClassNet  5.	หากต้องการนำ File นี้ไปใช้ ก็สามารถทำ lInk จาก  ตารางเรียนมาที่ URL ที่แสดงไว้ได้

 

 

หมายเหตุ

File HTML ที่สร้างขึ้น สามารถนำมาปรับปรุงแก้ไขได้ ตามความต้องการ

Web Editor ในระบบ eClassNet ยังสามารถให้ผู้สอนสร้างที่เก็บข้อมูลของตนเองได้ (Folder) มีระบบการ Upload ข้อมูลจากเครื่องของตนสู่ Server ได้โดยง่าย

 

 

 

 

ภาพที่ 19 เข้าสู่ระบบ Web Editor & File manager

 

เมื่อเข้าสู่ระบบ Web Editor และ File manager ระบบ eClassNet จะดำเนินการสร้างพื้นที่ให้กับ User และมีองค์ประกอบการทำงาน เช่น การสร้าง Folder, การสร้าง Web page. การ Upload File, การ Refresh, การใช้ FTP Upload File

 

การใช้ Web Editor ในการสร้าง Web Page มีวิธีการใช้งานไม่ยุ่งยาก ซับซ้อนเพราะมีเครื่องมือช่วยในการทำงานที่เป็นสัญลักษณ์แบบสากลทั่วไป เมื่อสร้างแล้ว File ข้อมูลจะจัดเก็บในพื้นที่ที่ผู้สอนกำหนดไว้ และสามารถนำมาใช้ได้ หรือ Link จากตารางมาใช้งานได้

 

 

 

 

 

ภาพที่ 20 พื้นที่สร้าง Web Page และ Tools ของระบบ